کاربر گرامی, برای خرید از سایت سورساتان نیاز به ثبت نام نیست

متولدین فروردین

یکشنبه,04فروردین1398

متولدین فروردین افرادی پر انرژی، سالم و پرقدرت، خودخواه، گاهی سرکش ، بی ریا، گاهی خشک و یک دنده، مخالف دوز و کلک، اهل کشمکش و ستیز و در باطن ضعیف تر از ظاهر هستند، آنها اغلب پرجنب و جوش، فعال، عجول، رک و بی پروا، زود رنج، لایق و کاردان، عاشق قدرت، بی صبر و طاقت، قادرند مدتها تنها باشند...

متولدین فروردین

خصوصیات رفتاری هر فرد به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل تأثیر انرژی‌های کیهانی هنگام تولد می‌باشد. هر فرد موقع تولد، تحت تأثیر کیهانی سیاره‌ای می‌باشد که با توجه به سیاره، خصوصیات فرد نیز مشترک با آن انرژی است. خیلی خوب است که با دانستن این خصوصیات خود را بهتر بشناسیم و در جهت رفع نقاط ضعف یا تقویت خصوصیت اخلاقی خوب خود بکوشیم.

 در این وبلاگ قصد داریم شما عزیزان را با خصوصیات متولدین فروردین آشنا کنیم.

مشخصات کلی متولدین فروردین

متولدین فروردین افرادی  پر انرژی، سالم و پرقدرت، خودخواه، گاهی سرکش، بی ریا، گاهی خشک و یک دنده، مخالف دوز و کلک، اهل کشمکش و ستیز و در باطن ضعیف تر از ظاهر هستند، آنها اغلب پرجنب و جوش، فعال ، عجول، رک و بی پروا، زود رنج، لایق و کاردان، عاشق قدرت، بی صبر و طاقت، قادرند مدتها تنها باشند.

آنها به سمت افرادی جذب می شوند که شخصیتی مستقل و آزاده از خود بروز دهند و هر روز برای آنها به منزله آغازی جدید است ، پس آماده مواجهه با هر واکنش غیر منتظره ای از سوی آنها باشید .

متولد فروردین اهل امر و نهی ، طراح ، اهل هیجان ، حادثه جو ، پرتوقع ، ریاست طلب ، با اعتماد به نفس و به گذشته فکر نمی کند ؛ او فردی شایسته ، ماجراجو ، روشنفکر ، دقیق ، اشتباه خود را نمی پذیرد ، با مدیریت عالی ، متنفر از مداخله دیگران ، فعال و جنجالی ، با شهامت ، با مطالعه ، هوشیار و زرنگ ، صاحب عقیده ، مبتکر ، مقتدر ، اهل بخشش ،اهل تنوع ، با حس مسئولیت ، گاهی غیر واقعی و غیر منطقی و هوشمند است.

 

 

خصوصیات مرد متولد فروردین

او فردی با مرام، رک و روراست، پرتوقع و ریاست طلب، عاشق پیشه، حسود و هرگز به گذشته فکر نمیکند، قیافه و رفتار او از سنش جوانتر به نظر می رسد.

متولدین این ماه افرادی خوش طبع و خوشرو و بلند قد و خوش اقبال می‎باشند. اگر از سه و چهارده سالگی به سلامت عبور کنند، تا سالها عمر خواهند کرد. متولدین این ماه افرادی با ذوق و سلیقه بوده و عموماً رفتار مسالمت‎آمیز دارند. این افراد به شر ط اینکه همت خود را به کار گیرند طالع و بخت خوبی دارند، اینان عموماً افرادی مهربان و بخشنده بوده و اگر چیزی را از دست بدهند، باز به دست می‎آورند.

 

 

خصوصیات زن متولد فروردین

زنان متولد فروردین اغلب دارای قابلیتهای زیادی هستند بطوریکه تقریبا از عهده انجام هر کاری از فروشندگی تا نخست وزیری بر می آید. آنها افرادی خوش بین و خواهان اشتغال در خارج از منزل می باشند. عصبانیتهایشان ظاهری و مهربانیشان عمیق و واقعی است.

متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوشرو، خوش زبان، تندخو، اما مهربان، با قدی متوسط می‎باشند. اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرور هستند.

اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند. خود نیز صاحب فرزندان زیادی می‎شوند. اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می‎شوند .

متولدین زن این ماه اغلب در خانه‎داری و همسرداری مسلط هستند. از نامحرم دوری می‎کنند و طالب رضایت شوهر هستند. اینان اغلب شاکر و خوش قلب هستند.

اما برای کسب آرامش و آسایش بیشتر، باید از کفران نعمت پرهیز کنند. این افراد طبعی گرم و خشک دارند و عموماً در زندگی با سه خطر مواجه می‎شوند. هرگاه از این سه خطر بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت.

 اشتراک گزاری در: