کاربر گرامی, برای خرید از سایت سورساتان نیاز به ثبت نام نیست

جشن دیگان

پنجشنبه,13دی1397

دی روز تولد دوباره خورشید، پس از بلندترین شب سال است، دی یکی از صفات خداوند است بنابراین وارد شدن به این ماه در میان ایرانیان جایگاه ویژه ای دارد، از طرفی در هر ماه، سه روز به نام "دی" نام گذاری شده است بنابراین در ماه دی سه جشن با نام دیگان داریم.

جشن دیگان

ایرانیان قدیم، گذشته از جشن هایی که بمناسبت های گوناگون برگزارر می کردند، همنام شدن روز و ماه را هم در هر ماه جشن می گرفتند.

واژه دی از مصدر دا، به معنی دادن و آفریدن و ساختن و بخشودن است، کلمه دادار یا آفریدگار در فارسی امروز هم از همین ریشه آمده است و در نامه های اوستایی نیز به جای واژه اهورامزدا به کار برده شده است.

دی روز تولد دوباره خورشید، پس از بلندترین شب سال است، دی یکی از صفات خداوند است بنابراین وارد شدن به این ماه در میان ایرانیان جایگاه ویژه ای دارد، از طرفی در هر ماه، سه روز به نام "دی" نام گذاری شده است بنابراین در ماه دی سه جشن با نام دیگان داریم.

در آیین های زرتشتی روزهای یکم و هشتم و پانزدهم و بیست و سوم هر ماه به نام دی نام گذاریی شده که برای تشخیص آنها از همدیگر هر یک به نام روز بعدش خوانده شده است که برای هر یک از این روزها جشن و آیین های خاصی در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب اورمزد، دی به آذر، دی به مهر، و دی بدین چهار روز بنام خداوند نامیده و در ماه دی چهار بار جشن دیگان برگزار می شود.

در ایران باستان نخستین جشن دیگان در ماه دی یعنی روز اورمزد نام داشته است و در این روز که شب پیشین، بزرگترین شب سال بوده است پادشاه و حاکم، دیدار عمومی با مردم داشته است. اکنون نیز خانواده های زرتشتی میوه هایی مانند انار، هندوانه، خربزه و آجیل و شیرینی تهیه می کندو تا پاسی از شب اورمزد با شادی و خرمی سپری می کنند.

دی به آذر (روز هشتم دی) : دومین جشن دیگان می باشد که در روز هشتم دی ماه جشن گرفته می شود؛ در این روز نیز زرتشتیان مانند سایر جشن ها به نیایش اهورامزدا می پردازند.

دی به مهر (روز پانزدهم دی) : سومین جشن دیگان می باشد که در پانزدهمین روز دی ماه برگزار می گردد. در این روز نیز زرتشتیان مانند جشن های گذشته دیگان به نیایش خداوند و پس از آن به شادی می پردازند.

دی بدین (روز بیست و سوم دی) : چهارمین و آخرین جشن دیگان در روز بیست و سوم برگزار می شود. در این جشن نیز زرتشتیان مانند سایر جشن ها به نیایش اهورامزدا و پس از آن به شادی و خوشی می پردازند.

در سایت سورساتان می توانید از انواع لوازم و تم های جشن و شادی، دیدن فرمایید و در جشن ها و مراسم های خود از آنها استفاده کنید.

امید است روزی برسد که تاریخ کشورمان را بیشتر از آنکه در دنیا بشناسند و بدانند خودمان بدانیم، بشناسیم و ارزش بنهیم.

شما چقدر با جشن های دیگان و جشن های ایران باستان آشنایی دارید و از آداب و رسوم آن چه می دانید؟اشتراک گزاری در: