کاربر گرامی, برای خرید از سایت سورساتان نیاز به ثبت نام نیست

جشن آبانگان

پنجشنبه,10آبان1397

جشن آبانگان یکی از جشن های ملی و سنتی است که روز دهم آبان ماه برگزار می شود که در ستایش و نیایش ایزد بانو "آناهید" که ایزد ابهای روان بوده است، برگزار می شده است.

همچنین درباره پیدایش جشن آبانگان روایت است که در پی جنگ های طولانی بین ایران و توران، افراسیاب تورانی دستور داد تا کاریزها و نهرها را ویران کنند؛ پس از پایان جنگ پسر تهماسب که "زو" نام داشت دستور داد تا کاریزها و نهرها را لایه روبی کنند و پس از لایه روبی آب در کاریز و نهر ها روان شد. ایرانیان آمدن اب را جشن گرفتند. در روایت دیگری آمده است که پس از 8 سال خشکسالی، در ماه آبان باران شروع به باریدن کرد و از ان زمان جشن آبانگان پدید آمد.

ایرانیان باستان به هر بهانه ای جشن می گرفتند و روزگاران خود را به خوبی سپری می ردند و در کنار هم شاد بودند البته بسیاری از این جشن ها امروزه نیز رواج یافته که این ایده ی خوبی است که آداب و رسوم های قدیمی را زنده کنیم و و جشن های قدیمی را به یاد خاطرات گذشته زنده کنیم و در کنار دوستان و آشنایان خود جشن بگیریم.

فروشگاه اینترنتی سورساتان بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده تم تولد و لوازم جشن و شادی در ایران است که تم های بسیاری مناسب تولد ها ، مناسبتها و جشنهاست؛ می توانید برای مشاهده تم های زیبای تولد و لوازم جشن به سایت سورساتان سربزنید و از محصولات این مجموعه دیدن فرمایید.

 

جشن آبانگان

جشن آبانگان یکی از جشن های ملی و سنتی است که روز دهم آبان ماه برگزار می شود که در ستایش و نیایش ایزد بانو "آناهید" که ایزد ابهای روان بوده است، برگزار می شده است.

در جشن آبانگان، پارسیان به ویژه زنان در کنار دریا یا رودخانه ها، فرشته آب را نیایش می کنند. ایرانیان کهن آب را پاک (مقدس) می شمردند و هیچ گاه آن را آلوده نمی کردند و ابی را که ویژگی سه گانه اش (رنگ - بو - مزه) دگرگون می شد برای آشامیدن و شستشو بکار نمی بردند.

همچنین درباره پیدایش جشن آبانگان روایت است که در پی جنگ های طولانی بین ایران و توران، افراسیاب تورانی دستور داد تا کاریزها و نهرها را ویران کنند؛ پس از پایان جنگ پسر تهماسب که "زو" نام داشت دستور داد تا کاریزها و نهرها را لایه روبی کنند و پس از لایه روبی آب در کاریز و نهر ها روان شد. ایرانیان آمدن اب را جشن گرفتند. در روایت دیگری آمده است که پس از 8 سال خشکسالی، در ماه آبان باران شروع به باریدن کرد و از ان زمان جشن آبانگان پدید آمد.

نیایشگاه های آناهیتا معمولا در کنار رودها برپا می شده و زیارتگاه هایی که امروزه با اسامی دختر و بی بی مشهور هستند و معمولا در کنار آنها ر.د آبی جاری است، می توانند بقایای آن نیایشگاه ها باشند. برخی حتی سفره های نذری با نام بی بی (مثل بی بی سه شنبه) را بازمانده ی آیین های مربوط به آناهیتا می دانند.

واژه "آب" که جمع آن "آبان" است در اوستا و پهلوی "آپ" و در سانسکریت "آپه" Apa و در فارسیی هخامنشی "آپی" می باشد. این آخشیج "عنصر" همانند آخشیجهای اصلی دیگر همچون آتش و خاک و هوا در آیینهای ایرانیان باستان مقدس است و آلودن آن گناهی بس بزرگ است. برای هر یک از چها آخشیج امشاسپندی (فرشته) ویژه نامگذاری شده است. به گواهی اوستا و نامهای دینی پهلوی، ایرانیان آخشیجهای چهارگانه را که پایه ی نخستین زندگی هستند را می ستودند.

جالب اینجاست که می گویند اگر در این روز باران ببارد آبانگان به مردان تعلق گرفته و مردان تن و جان خویش را به آب می سپارند و اگر بارانی در این روز نبارد ابانگان متعلق به زنان است و زنان در آن آب تنی می کنند.

 

ایرانیان باستان به هر بهانه ای جشن می گرفتند و روزگاران خود را به خوبی سپری می کردند و در کنار هم شاد بودند البته بسیاری از این جشن ها امروزه نیز رواج یافته که این ایده ی خوبی است که آداب و رسوم های قدیمی را زنده کنیم و و جشن های قدیمی را به یاد خاطرات گذشته زنده کنیم و در کنار دوستان و آشنایان خود جشن بگیریم.

مجموعه سورساتان بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده تم تولد و لوازم جشن و شادی در ایران است، تم های بسیاری مناسب تولد ها، مناسبتها و جشنها در این فروشگاه موجود است؛ می توانید برای مشاهده تم های زیبای تولد و لوازم جشن به سایت سورساتان سربزنید و از محصولات این مجموعه دیدن فرمایید.

 اشتراک گزاری در: